دفتر مرکزی

 • فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس،طبقه 11 ، واحد 15

 • ۴۴٢٨٩۴٢٢ (۰٢١)

 • ۴۴٢٨٩۴۵٣(۰٢١)

 • ۴۴٢٨٩۴۶٢(۰٢١)

 • فکس : ۴۴٢٨٩۴۶٢ (۰٢١)

 • بخش روابط عمومی : info@rayan-it.ir

 • بخش پشتیبانی : support@rayan-it.ir

 • بخش فروش : sales@rayan-it.ir

 • مدیریت : shokouhi@rayan-it.ir

 • روزهای شنبه تا چهارشنبه : ٩ صبح الی ١٧

 • روزهای پنج شنبه : ٩ الی ١٣

فرم تماس با ما

 • 9 + 30 =

Warning: DOMDocument::save(/home/rayan123/public_html/wp-content/uploads/wp-google-maps/1markers.xml): failed to open stream: No such file or directory in /home/rayan123/public_html/wp-content/plugins/wp-google-maps/wpGoogleMaps.php on line 2367

Could not save XML file

Could not save marker XML file (/home/rayan123/public_html/wp-content/uploads/wp-google-maps/1markers.xml) for Map ID 1