دفتر مرکزی

 • فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس،طبقه ٩ ، واحد ٩۰٨

 • ۴۴٢٨٩۴٢٢ (۰٢١)

 • ۴۴٢٨٩۴۵٣(۰٢١)

 • ۴۴٢٨٩۴۶٢(۰٢١)

 • فکس : ۴۴٢٨٩۴۶٢ (۰٢١)

 • بخش روابط عمومی : info@rayan-it.ir

 • بخش پشتیبانی : support@rayan-it.ir

 • بخش فروش : sales@rayan-it.ir

 • مدیریت : shokouhi@rayan-it.ir

 • روزهای شنبه تا چهارشنبه : ٩ صبح الی ١٧

 • روزهای پنج شنبه : ٩ الی ١٣

فرم تماس با ما

می توانید توضیحاتی در مورد فرم تماس را در اینجا قرار دهید

 • 5 + 2 =